Какво е Прокурист?

Прокурист, според дефиницията му  в Търговския закон, е физическо лице,което търговецът упълномощава, за да управлява неговото предприятие срещу определено възнаграждение. Прокурата  може да бъде дадена на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.   Назначаване на прокурист: Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат по силата на договор. За да бъде валидно подобно […]

Какво е Прокурист? Прочети още »