Такси за категоризиране на туристически обекти

 1. За разглеждане на заявлението за регистрация за: а) туроператорска дейност – 1000 лв.; б) туристическа агентска дейност – 500 лв.; 2. За вписване в регистъра на: а) туроператорите – 4000 лв.; б) туристическите агенти – 2000 лв. (2) Таксите по ал. 1, т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по …

Такси за категоризиране на туристически обекти Прочети още »