Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател?

↳ Търговската дейност, извършвана в различни търговски обекти, подлежи на различни регистрация и издаване на различни разрешителни. ↲ За да се премине към процес по регистрация е нужно, търговеца, който стопанисва в момента обекта или с договор за наем или с документ за собственост да извърши изброените по-долу регистрационни режими. Което означава че всички разрешително …

Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател? Прочети още »