Регистрация на оптика

Изискване за такъв вид обект е той да има ръководител, който да притежава с образователно-квалификационна степен “магистър” по професионално направление “Медицина” с призната специалност по очни болести или професионална квалификация по професиите “техник по очна оптика” или “оптик – оптометрист” с най-малко една година стаж по специалността. Ако Вие нямате нужната квалификация, ще трябва да …

Регистрация на оптика Прочети още »