Какво представлява набирателна сметка?

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка

Какво представлява набирателна сметка? Прочети още »