Как се открива частна детска градина?

    Всяко българско физическо или юридическо лице, което не е на бюджетна издръжка и ползва собствена или наета материална база има възможност да открие частна детска градина.   ➤ Необходимите документи за това са, както следва: ➣ Молба до Министъра на образованието и науката;➣ Документи, свързани с данни за кандидата;➣ Документи, свързани с проекта …

Как се открива частна детска градина? Прочети още »