Откриване на медицински център

Откриване на медицински център. Какво е медицински център? Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Изисквания към помещението Препоръчителният статут на помещението, в което ще бъде разположен центърът, е лечебно заведение/стоматологичен кабинет/дентален кабинет. […]

Откриване на медицински център Прочети още »