Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот?

Прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот и собствеността: Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред. Ако някое изискване на закона не е спазено или …

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот? Прочети още »