Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Българско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранно дружество. Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено от […]

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество? Прочети още »