Какво е Прокурист?

Какво е Прокурист?

Прокурист, според дефиницията му  в Търговския закон, е физическо лице,което търговецът упълномощава, за да управлява неговото предприятие срещу определено възнаграждение. Прокурата  може да бъде дадена на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.   Назначаване на прокурист: Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат по силата на договор. За да бъде валидно подобно […]

Какво е Прокурист? Прочети още »

Какво е прокурист?

Прокурист –  по закон може да бъде само физическо лице, упълномощено от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър, заедно със саморъчния образец от подписа на прокуриста. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име

Какво е прокурист? Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top