Какво представлява Дружествен договор?

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност, взаимоотношенията между съдружниците си уреждат с дружествен договор. Той се сключва в писмена форма и се подписва от всеки един от съдружниците.

Какво представлява Дружествен договор? Прочети още »