Регистрация на частен логопедичен кабинет

Регистрация на логопедичен кабинет – какво трябва да знаем?   В етапа на развитие на голяма част от децата в съвременния свят все по-често се наблюдават определени езикови и говорни нарушения, които, ако не бъдат забелязани на време и не бъдат предприети мерки за тяхното преодоляване, биха повлияли значително на бъдещото им социално развитие. Това …

Регистрация на частен логопедичен кабинет Прочети още »