Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Търговия на едро с лекарствени продукти

Търговия на едро с лекарствени продукти Търговия на едро с лекарствени продукти, могат да извършват физически и юридически лица, притежаващи разрешение за тази дейност. Когато лицето има складови помещения на територията на Република България, то може да извършва търговия на едро с лекарствени продукти след получаване на разрешение, от изпълнителния директор на ИАЛ. ➣ Лицата, […]

Търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия

Според Закона за медицинските изделия, когато даден търговец желае да търгува с медицински изделия на територията на Р България, то той трябва да декларира че: ➽ помещенията отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия, в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба, И ➽ притежават или разполагат с

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия Прочети още »

Пускане на пазара на медицинско изделие

Какво е необходимо да разбираме под термина „Медицинско изделие“? Терминът обхваща голямо разнообразие от продукти, използвани: ✎ За диагностика, профилактика, наблюдение, прогнозиране, лечение или облекчаване на заболявания, травми или инвалидност;✎ За изследване, замяна или корекция на анатомична част или на физиологичен или патологичен процес или състояние;контрол или подпомагане на процеса на забременяване; ✎ За помощ

Пускане на пазара на медицинско изделие Прочети още »

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия?

Ако искате да търгувате и съхранявате медицински изделия имате няколко варианта, а именно: да сте търговец на едро на медицински изделия, аптека или дрогерия. Като при всеки от тези варианти има различни изисквания, които трябва да покривате. Ето някои от тях: 1. Търговци на едро на медицински изделия следва да притежават разрешение за търговия на едро

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия? Прочети още »

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува

За да можете да търгувате на едро с медицински изделия, най-важното, трябва разполагате с разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако нямате това разрешение, вижте статията ни по темата – Как се регистрира търговец на едро на медицински изделия След като сте търговец на едро на медицински

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

    Кой може да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти? Физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган в съответната държава членка на ЕС и разполагащо със складови помещения на територията на Република България; Физическо или юридическо лице, регистрирано по Закона за търговския регистър,

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top