Определяне на наследство. Наследяване по закон

  Наследяване по завещание Когато починалият е оставил завещание, всеки един от наследниците получава това, което в определено в него. В случай, че завещание не съществува, наследяването на имуществото става по закон (според Закона за наследството). Наследяване по закон Наследниците и частта на наследственото имущество се определя в зависимост от семейно-правната им връзка с наследодателя. […]

Определяне на наследство. Наследяване по закон Прочети още »