Какво е трудова медицина?

Изготвяне на оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя  и  оценка на риска на работното място, което включва: Оглед на работните места и помещения Изготвяне на план програма за оценка на риска по работни места Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни […]

Какво е трудова медицина? Прочети още »