Задължения на новия собственик на недвижим имот

След покупка на жилище или при всяка друга промяна на собствеността на имота по силата на договор за замяна, дарение или при наследяване новият собственик е задължен да прехвърли/регистрира нови партиди към дружествата, които предоставят комунални услуги. За София това са: • „ЧЕЗ Електро България“ АД;• „Софийска вода“ АД;• „Топлофикация София“ ЕАД. Практиката е наложила […]

Задължения на новия собственик на недвижим имот Прочети още »