Задължения след покупка на недвижим имот

Деклариране на имота: При покупка на недвижим имот купувачът е задължен да впише в общината новопридобития на негово име недвижим имот в 2-месечен срок от покупката. Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота. Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като […]

Задължения след покупка на недвижим имот Прочети още »