Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност?

Органите на дружеството са Общо събрание и Управител/Управители, като Управителя може да бъде и съдружник.

Общото събрание се състои от съдружниците, като ако Управителя не е съдружник има право да присъства на събранията със съвещателен глас.

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност? Прочети още »