Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

Документ за собственост на продавача – нотариален акт; Удостоверение за наследници – при придобиване на имота по наследство от продавача; Данъчна оценка за съответния имот; Скица/Схема на недвижимия имот, ако имотът попада в кадастриран район; Лична карта и документи, удостоверяващи гражданското състояние на продавача; Декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК – попълват се при нотариуса; …

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот Прочети още »