Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управителят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.
Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни. На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице? Прочети още »