Договор за наем

Същност и страни по договор за наем: С договор за наем се предоставя ползването на един недвижим имот срещу заплащане на определена цена. Като страни по договора за наем са: • наемодател – лицето, което предоставя имота за ползване;• наемател – лицето, което ползва имота срещу задължение за плащане на определена цена. Правната регламентация е разписана […]

Договор за наем Прочети още »