Давност

Погасителната давност е период от време, определен по продължителност от закона, напр. 3 години, 5 години, 10 години, а когато няма определен в закона давностен срок се счита, че е 5 годишна, тъй наречена обща погасителна давност. В резултат на изтекла погасителна давност се погасява не самия дълг, а възможността на кредитора да събере сумата принудително.

Давност Прочети още »