Какво е прокурист?

Прокурист –  по закон може да бъде само физическо лице, упълномощено от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър, заедно със саморъчния образец от подписа на прокуриста. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име […]

Какво е прокурист? Прочети още »