Вписване в Централния професионален регистър на строителите

Компетентен орган: Камара на строителите в България Задължение за вписване: На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в класификацията …

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »