Вписване в Централния професионален регистър на строителите

Компетентен орган: Камара на строителите в България Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите: На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни видове строителни и монтажни …

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »