Видове Търговски дружества

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)?

Дружество с променлив капитал е нова правна форма за търговско дружество, което може да бъде учредено от едно или повече физически/ юридически лица. Изискванията за учредяване на Дружество с променлив капитал са следните: ⭆ Какво отличава ДПК от останалите видове дружества? ДПК е надежден и модерен способ за стимулиране на търговската инициатива в страната. ДПК […]

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)? Прочети още »

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството

Извършването на стопанска дейност посредством дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) дава необходимите спокойствие и свобода на инициатива на лицата (ФЛ или ЮЛ), които притежават пряко или косвено участие в капитала на дружество. Това е така, тъй като дружеството с ограничена отговорност е отделен правен субект и по правило /макар и да са налице изключения/, едноличният

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството Прочети още »

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване

Търговското дружество е обединение на две или повече лица, за извършване на търговски сделки с общи средства. Може да се учреди дружество и от едно лице.

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top