Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело

Какво представлява Центърът за професионално обучение (ЦПО): • ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;• Частните центрове могат да бъдат открити от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица- търговски дружества (ЕООД, ООД), както и юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).• Получаването на лиценз е задължително условие. Лицензирането …

Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело Прочети още »