Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

Откриване на амбулатория. Видове амбулатории: Ако сте лекар и сте решили да практикувате своята професия самостоятелно, осъществявайки извънболнична дейност, Вие имате възможността за откриване на  амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ или амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. Ако пък сте лекар по дентална медицина, можете да отворите свой дентален кабинет. […]

Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »