Смяна на седалище и адрес на управление

Важно при смяна на седалище  и адрес на управление:

  • При смяна на седалище  и адрес на управление се променя и дружествения договор за ООД или учредителния акт за ЕООД.
  • При ООД решението за смяна на адрес се взима с решение на съдружниците, при ЕООД с еднолично решение на собственика на капитала.
  • Решението се обявява в Търговския регистър в 7 (седем) дневен срок от настъпването му.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър и следим за вписването на промяната

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!       

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com

 

Scroll to Top