Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)

регистрация на дружествоКакво представлява ДЗЗД?

Законът за задълженията и договорите предвижда възможност за регистрацията на Дружество (ДЗЗД). Това е  обединение на две или повече лица – съдружници (ФЛ, търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, както и юридически лица с нестопанска цел – Сдружения, Фондации, Клъстери), които обединяват своята дейност за постигане на една или повече общи стопански цели.

Учредяване:

Учредяването се осъществява чрез подписване на Договор за обединение, който е в обикновена писмена форма и съдържа основните положения като наименование, седалище и адрес на управление, целите на учреденото ДЗЗД и други.

За постигането на заложените цели отделните съдружници могат да вложат вноски под формата на пари или недвижими имоти, както и да труд и знания в общата стопанска дейност.

ДЗЗД има два органа на управление – Общо събрание на съдружниците и Управител/Управители.

Характерно за този вид Дружества е, че при взимане на решенията на Общото събрание всеки съдружник има право на един глас. Дружеството може да се управлява от всеки съдружник, но в този случай всеки от останалите съдружници може да се противопостави на действието на съдружника, преди то да бъде извършено (да наложи вето). При разногласие решението се взима с обикновено  мнозинство.

Съдружниците могат да изберат и един или няколко Управители, които да управляват и представляват Дружеството.

В 7-дневен срок от подписване на Договора за създаване на дружество по ЗЗД то следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ, от където получава и уникален БУЛСТАТ номер.

За доказване на съществуването на ДЗЗД и на легитимния му представител пред държавни органи и трети лица се предоставя Актуално състояние от Регистър БУЛСТАТ. Въпреки че от май 2016 г. Регистър БУЛСТАТ да е публичен, много държавни институции все още изискват такова актуално състояние като документ, доказващ учредяването му.

При необходимост и спрямо извършваната стопанска дейност ДЗЗД може да се регистрира и по ДДС, като регистрацията отнема около 14 дни.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Изготвяне на Договор за обединение при учредяване на ДЗЗД;
  2. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация в Регистър БУЛСТАТ;
  3. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация по ДДС;
  4. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top