Изисквания за помещение за регистрация на детски център

регистрация на детски център lead consult bg дете плаж вода

В тази статия, ще се разгледат изискванията за регистрация на детски център, които не могат да се отнесат и за регистрация на детска частна градина. Изискванията за последното, са разгледани в наша друга статия ➽➽ виж тук.

Частните детски центрове, не се регистрират по Закон за предучилищното и училищното образование, съответно те се третират, като търговски обекти и се регистрират, като такива.

Няма изискване управителя и/или едноличния собственик (съдружниците) в дружеството да имат завършено педагогическо образование или конкретен стаж.

Няма изискване директорът на детския център, да има определено завършено образование или стаж.

Дружеството, което ще стопанисва частния детски център, наема, чрез договор за наем или притежава, чрез документ за собственост конкретното помещение, в което ще извършва дейността.

Не се допуска, извършване на търговия с храни във всяко едно помещение. Статута на помещението е виден в документа за собственост, акт 16, удостоверение за въвеждане в експлоатация и др. Статут на помещение, не се определя от това, как е вписан в договора за наем, или какъв вид дейност е извършвана или какъв вид стоки са предлагани/продавани в това помещение от предходните наематели!

На територията на град София, детските центрове, се вписват в съответната община по местонахождение, като търговски обекти с конкретно работно време. При входиране на заявление за регистрация в общината, от съществено значение е статута на помещението.

Статута на помещението е виден в документа за собственост, акт 16, удостоверение за въвеждане в експлоатация и др. Статут на помещение, не се определя от това, как е вписан в договора за наем, или какъв вид дейност е извършвана или какъв вид стоки са предлагани/продавани в това помещение от предходните наематели!

Не бихме могли да намерим за Вас подходящо помещение, но ако желаете правна консултация и/или услуга по регистрация на детски център, може да се обърнете към екипа на Lead Consult ltd.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top