Регистрация на дружества

регистрация на дружества

 Услуга  Срок Информация
 Регистрация на ООД/ЕООД  1 ден За повече информация
 Регистрация на АД  1 ден За повече информация
 Регистрация на клон на Българска фирма в България  1 ден За повече информация
 Регистрация на клон на чуждестранна фирма в България  5 дни За повече информация
 Упълномощаване на прокурист  5 дни За повече информация
 Регистрация на ЕТ  1 ден За повече информация
 Регистрация на ДЗЗД  2 дни За повече информация
 Регистрация на Фондация  14 дни За повече информация
 Регистрация и учредяване на Клъстер  1 мес. За повече информация
 Регистрация на Търговска марка  9 мес. За повече информация

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top