Регистрация на Център за професионално обучение

Регистрация на Центъра за професионално обучение

Регистрация на център за ПО

Какво е Център за професионално обучение (ЦПО):

 • Центърът за професионално обучение предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;
 • Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), кооперации, сдружения и фондации;
 • Задължително условие е получаването на лиценз, издаван от НАПОО.

 

При откриване на ЦПО, екипът на Lead Consult извършва за Вас :

 • Всички необходими действия на Вашето търговско дружество, от името на което ще се извършва дейността на ЦПО (ако вече не сте собственик на такова търговско дружество);
 • Цялостна подготовка на необходимите документи за сертифициране на помещението и получаване на лиценз за дейността на ЦПО.

 

Какво ни е необходимо от Вас за подготовка на документите за лицензия, за регистрация на център за ПО:

 • да изберете наименование;
 • да опишете професиите, за които ще предлагате обучение;
 • да ни  предоставите необходимите документи на помещението, където ще се провежда обучението (документи за собственост/д-р за наем на помещение);
 • да изберете управител на ЦПО и да ни предоставите свидетелство за съдимост на лицето;
 • да ни предоставите учебни планове и учебни програми за обучение по професиите;
 • документи, удостоверяващи квалификация на преподавателския състав.

 

Държавни такси за лицензиране на ЦПО:

 1. за разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;
 2. при откриване на процедура за издаване на лицензия:
  а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;
  б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;
  в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;
 3. за издаване на лицензия – 100 лв.;

Цялостната процедура от подаването на документи до получаването на лицензия отнема около 3 месеца.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top