Публикации

Развитие на електронните услуги в България

Going Paperless 150x150 Развитие на електронните услуги в БългарияПрез април  беше одобрен от Съвета за административна реформа (САР),  списък с над 150 електронни услуги, които са определени като приоритетни от държавната администрация. В одобрения от САР, който вече отговаря за развитието на електронното правителство на България, списък влизат 135 приоритетни услуги, които ще бъдат включени в проект “Развитие на административното обслужване по електронен път”. Средствата за реализацията на проекта са около 18 млн. лева, като самият проект е осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Сред регистрите, чийто услуги ще бъдат предмет на настоящия проект са Имотният и Търговският регистър, “Булстат” и Кадастър и т.н. Предвидено е и електронно издаване на свидетелство за съдимост, български документи за самоличност, електронен болничен лист и др. Крайният срок, в който трябва да бъдат дигитализирани всички над 150 услуги, е юни 2012г.