Промяна и заличаване

Промяна в регистрацията:

 Услуга  Срок Информация
 Смяна на управител  5 дни За повече информация
 Смяна на седалище, адрес на управление   5 дни За повече информация
 Промяна на наименованието на дружество  5 дни За повече информация
 Увеличаване на капитал  5 дни За повече информация
 Обявяване на Годишен финансов отчет  5 дни За повече информация
 Приемане/изключване на съдружник   5 дни За повече информация
 Прехвърляне на едноличен търговец  10 дни За повече информация
 Прехвърляне на търговско предприятие  10 дни За повече информация
 Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД  10 дни За повече информация
 Покупко – продажба на дружество  14 дни За повече информация

Заличаване на фирми:

 

 Заличаване на ЕТ  30 дни За повече информация
 Наследяване на ЕТ  10 дни За повече информация
 Ликвидация и заличаване на фирма За повече информация

 

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!       

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top