Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД

Какво представлява Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД:

  • Прехвърляне на предприятие на  ЕТ в ЕООД е възможно и се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
  • Преди фактическото прехвърляне е необходимо да се уведоми териториалното дирекция на Националната агенция за приходите (компетентната ТД на НАП) на основание чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на всички необходими документи
  • Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус
  • Изваждане на удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК на търговеца
  • Подаване на необходимите документите в Търговския регистър

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!  

  

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top