Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД

прехвърляне на предприятие

Какво представлява Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД:

  • Прехвърляне на предприятие на  ЕТ в ЕООД е възможно и се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
  • Преди фактическото прехвърляне е необходимо да се уведоми териториалното дирекция на Националната агенция за приходите (компетентната ТД на НАП) на основание чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на всички необходими документи
  • Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус
  • Изваждане на удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК на търговеца
  • Подаване на необходимите документите в Търговския регистър

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top