Прехвърляне на едноличен търговец

Какво представлява Прехвърляне на фирма на едноличен търговец:

  • Прехвърляне на фирма на едноличен търговец е позволено от закона, но само заедно с търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, образувани в процеса на търговска дейност на едноличния търговсец.
  • Договорът за прехвърляне на фирмата заедно с предприятието на ЕТ е в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Когато новият собственик на фирмата не е дружество, а е физическо лице, е необходимо с искането за вписване на прехвърляне на фирмата да се иска и регистрация на новия собственик като едноличен търговец с всички необходими документи за регистрация на ЕТ.
  • Новият собственик има възможност да запази фирмата, като към нея добавя името си или да упражнява търговска дейност под нова фирма.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на договора за прехвърляне на търговско предприятие и всички други необходими документи
  • Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус
  • Изваждане на удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК на търговеца
  • Подаване на необходимите документите в Търговския регистър за регистрация на промяната.

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!  

  

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top