Прехвърляне на едноличен търговец

едноличен търговец

Какво представлява Прехвърляне на фирма на едноличен търговец:

  • Прехвърляне на фирма на едноличен търговец е позволено от закона, но само заедно с търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, образувани в процеса на търговска дейност на едноличния търговсец.
  • Договорът за прехвърляне на фирмата заедно с предприятието на ЕТ е в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Когато новият собственик на фирмата не е дружество, а е физическо лице, е необходимо с искането за вписване на прехвърляне на фирмата да се иска и регистрация на новия собственик като едноличен търговец с всички необходими документи за регистрация на ЕТ.
  • Новият собственик има възможност да запази фирмата, като към нея добавя името си или да упражнява търговска дейност под нова фирма.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на договора за прехвърляне на търговско предприятие и всички други необходими документи
  • Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус
  • Изваждане на удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК на търговеца
  • Подаване на необходимите документите в Търговския регистър за регистрация на промяната.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top