Изисквания за откриване на козметичен салон

откриване на козметичен салон lead consult маска лице ръце ръкавици жена

Отварянето на козметичен салон е свързано със спазването на определени изисквания, зададени от здравните власти и местната администрация.

⇨ Регистрация на фирма.

На първо място, трябва да изберете формата, под която козметичния салон ще развива своята търговска дейност. В това се включва дали тази дейност ще се осъществява от името на търговско дружество (ЕООД/ООД) или от физическо лице. Фирмата се регистрира по общия ред за регистрация.

⇨ Изисвания за помещение.

На второ място, трябва да имате предвид изикванията, на които трябва да отговаря Вашето помещение. Те са поместени в Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисвания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Наредбата можете да прочетете тук

⇨ Регистрация в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение.

Следва регистрация на козметичния салон в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение. Това е свързано със спазването на определени условия, за да бъде вписването безпроблемно.

Цялата наредба можете да прочетете ⇲ тук

⇨ Регистрация по местонахождение.

На следващо място е необходимо подаване на документи за регистрация на търговския обект в съответната община, на чиято територия ще откриване търговският обект. Той трябва да бъде регистриран по местонахождение.

⇨ Нарушения и отказ от вписване

След подаване на необходимите документи, ще бъде извършена проверка на обекта от здравите власти. В случай, че са спазени всички изисвания и не са установени нарушения, фирмата Ви ще бъде вписана в 14-дневен срок.

При констатирани известни несъответствия, ще Ви бъде даден срок за привеждане в съответствие на документацията с изикванията, определени от здравните власти.

Ако бъде прието, че салонът не отговаря на зададените изисвания, Вие ще получите отказ за регистрация и заповед за спиране на обекта от експлоатацията, следователно няма да имате право да продължавате да изпълнявате дейността.

Това може да бъде обжалвано от Ваша страна по реда на чл. 60 от АПК.

⇨ Глоби за неспазване на зададените изисквания

В случай на неспазване на зададените изисвания, при неувледомление на Регионалната здравна инспекция за отварянето на козметичен салон, Вие подлежите на санкция в размер между 2000 до 15 000 лв. При повторно такова нарушение, глобата е в размер от 5000 до 20 000 лв.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Scroll to Top