Публикации

Онлайн проверка на данъчни и осигурителни задължения

online marketing 150x150 Онлайн проверка на данъчни и осигурителни задълженияОт 12.12.2012 всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери по електронен път какви задължения.  Новата електронна услуга „Справка за задължения” е част от кампанията на агенцията по въвеждане на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 януари 2013 г.

От началото на 2013г  всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Също така при плащанията към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Няма да е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията ще става според датата на възникването им.

От 1 януари 2013 г. се намаляват и лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за забавени данъчни дългове. Всеки, който закъснее с превода си за осигурителни вноски, ще плаща лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10%. От 1 януари 2013 г. се уеднаквяват и сроковете, в които се плащат осигурителните вноски.