Общи изисквания за аптека

Аизисквания за аптека lead consultко имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашата аптека, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Изисквания за аптека

 1. Аптеката задължително има външен надпис „АПТЕКА„, изписан на бял фон с тъмни букви.
 2. На видно място в приемното помещение на аптеката се поставя информация относно издаденото разрешение за извършване на търговска дейност.
 3. Забранява се рекламирането на търговската дейност на аптеката, свързана с цени, отстъпки, подаръци и други на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.
 4. В аптеката се съхранява информация, осигуряваща проследяването на стоковите наличности по асортименти и партиди, която се използва и при получаване на уведомление за блокиране и изтегляне на лекарствените продукти.
 5. Аптеката има печат, носещ номера и датата на издаденото от министъра на здравеопазването разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, който се поставя върху всички документи, свързани с отпускането на лекарствени продукти.
 6. В аптеката се води и съхранява дневник на изпълнените рецепти – по образец
 7. Всяка аптека разполага с лекарствени продукти от всички анатомотерапевтични групи
 8. В аптеката се продават хранителни добавки, които отговарят на изискванията
 9. В аптеките могат да се продават козметични продукти.
 10. Аптеки могат да се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпни за посетителите
 11. Помещенията, в които е открита аптеката, трябва да имат достъп и за хора с увреждания.
 12. Аптеката разполага с обзавеждане с гладки повърхности, които могат да бъдат бързо и лесно почиствани и дезинфекцирани.
 13. Работните места в приемното и асистентското помещение се организират по начин, позволяващ осъществяването на контрол от магистър-фармацевта върху работата на помощник-фармацевта.
 14. В зависимост от обема на работата приемното помещение се разделя на отделни сектори, обособени съобразно продуктите
 15. Лекарствените продукти по лекарско предписание се съхраняват отделно по начин, възпрепятстващ визуален достъп на пациента/потребителя.
 16. Всеки работен сектор се обзавежда с рафтове или плотове със или без остъкляване или друг прозрачен материал, осигуряващи правилното съхранение на лекарствените продукти, както и бързо и лесно обслужване.
 17. Забранява се съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в приемното помещение.
 18. Асистентското помещение се оборудва с работна маса, с уреди и пособия, необходими за работата на аптеката.
 19. Ръководителят на аптеката осигурява задължителна метрологична последваща проверка на всички везни и други измерителни уреди съгласно Закона за измерванията.
 20. Складовото помещение се обзавежда със:
 • стелажи и/или затворени шкафове;
 •  метален шкаф или бункер за съхранение на горими и леснозапалими лекарствени продукти.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top