Откриване на образователен център

образователен център компютри книги бежов интериор оранжево кресло lead consult

⇲ Мечтата на много млади хора и завършили преподаватели е откриването на собствен учебен център, специализиран в конкретна сфера на образование – математика, природоматематически науки, хуманитарни науки.

Такива центрове добиват все повече популярност през последните години в контекста на непрекъснато променящия се пазар на труда и с оглед на това да дават по-задълбочени знания, извън училищата. Един образователен център изисква отговорност, професионализъм и добри ръководителски кадри. За да се превърне в успешен бизнес за Вас, се налага да се отдадете на идеята и да се постараете за нейното реализиране.

Процедура по откриване на образователен център

За да създадете свой образователен център, е необходимо да се премине през няколко стъпки.

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД – в предмета на дейност на фирмата трябва да присъства конкретната сфера на образование, в която искате да специализирате своя образователен център (напр. математика, бълграски език и литератута, история и т.н.);

2. Избор на подходящо помещение, което да отговаря на изискванията за откриване на обект с обществено предназначение (санитарно – хигиенни, противопожарни и други технически изисквания);

Лицензиране

Центровете за образование не подлежат на лицензиране!

Дейност

Един образователен център специализира в определена сфера, за да подготвя своите кадри целенасочено и отговорно по съответния предмет. Важно е да обърнете сериозно внимание на преподавателския персонал, който планувате да наемете, тъй като той е лицето на вашия център и отговорността му е голяма.

Преподавателите трябва да са задължително квалифицирани такива. Положително за вас ще бъде да имат опит в преподаването и да умеят да прилагат модерна и креативна методика, която да задържа вниманието на обучаващите се, да насърчава екипната работа, практическите експерименти и интерактивното обучение. 

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

➲ Извършване на цялостната процедура по регистрация на фирма ЕООД/ООД;

➲ Уведомяване на РЗИ за откриването на обект с обществено предназначение;

 Възможност за предоставяне и на счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Scroll to Top