Публикации

Насоки за подаване на декларация за дължими данъци, за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне през 2013 г.

daylight savings time facts fall 2012 60777 600x4501 150x150 Насоки за подаване на декларация за дължими данъци, за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне през 2013 г.В срок до 10 януари 2013 г. трябва да се  внесе данъка от предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ .

В същия срок трябва да се подадат и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци.  За окончателните данъци, които са удържани през 2012 г., но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Като трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001) и  срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.

Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци посочен в § 60 от ПЗР на ЗИДЗДДС и § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС е  за случаите, в които данъците е трябвало да бъдат внесени до 31.12.2012 г., но не са внесени към тази дата. Желателно е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди заплащането на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.)  е задължителен, дори данъците да не са внесени.

Данъкът при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО, за доходи, начислени през 2012 г., чийто срок за внасяне изтича през 2013 г. се внася в сроковете, предвидени в чл. 202 от ЗКПО, действащ до 31.12.2012 г., т.е. прилагат се старите срокове. На основание § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС този данък се декларира по реда на глава двадесет и шеста от ЗКПО с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, срокът за подаване на декларацията е 31.01.2013 г.