Наследяване на ЕТ

Какво е Наследяване на ЕТ:

Законът дава възможност на наследниците на починал едноличен търговец да изберат:

  • Да продължат дейността на фирмата, преименувайки я на името от един от наследниците
  • Да прекратят фирмата на едноличния търговец и да я заличават в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top