Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател?

Търговската дейност, извършвана в различни търговски обекти, подлежи на различни регистрация и издаване на различни разрешителни.

За да се премине към процес по регистрация е нужно, търговеца, който стопанисва в момента обекта или с договор за наем или с документ за собственост да извърши изброените по-долу регистрационни режими.

Което означава че всички разрешително ще бъдат издадени на името на неговото дружество за конкретен вид обект, на конкретен адрес.

Ако в обекта се предлага услуги за грижа на тялото и здравето, като салони за красота, масажни студия, центрове за лазерна епилация, студия за татуировки и други, се извършва регистрация в съответното териториално звено на РЗИ (Регионална здравна инспекция).

Последните две спадат към така наречената група- ‘’обекти с обществено предназначение’’.

наемател на търговски обект

На територията на град София, всяка една общинска администрация задължава, търговските обекти, намиращи са нейната територия да подадат заявление за вписване на търговски обект, с конкретно работно време и данни за закупен касов апарат.

И трите инстанции издават хартиено или онлайн свидетелство/разрешително за вписване на обекта и вида на извършваните в него услуги или продавани стоки.

В посоченото свидетелство/разрешително се вписват данни на търговеца – наименование и вид на дружеството, ЕИК, адрес и контакти. Което означава че само това дружество с тези обстоятелства може да извършва конкретна дейност в този обект.

➠➠ Пример: ако искате да отворите салон за красота, издаденото разрешително Ви позволява да извършвате тази дейност в този конкретен обект с конкретен адрес, а не на територията на населеното място.

Съответно следващия наемател или собственик на помещението (ако той извършва търговската дейност в обекта си), ще трябва да издаде отново посочените разрешителни и не може да използва тези на предходния ползвател.

Всички разрешителни се издават на името на дружеството, което в момента извършва дейност в обекта, на не на собственика на обекта (ако самия той не извършва дейност).

наемател на търговски обект

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top