Минимални изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека

Минималния изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека. Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашата аптека, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Кой може да отвори аптека?

Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените по закона случаи – с помощник фармацевт, като на територията на Р България може да открие не повече от 4 аптеки.

Изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека

I. Приемно помещение
 1. Маса рецептурна (съобразно условията)
 2. Стелажи
 3. Работен стол (ергономичен)
 4. Кофа с педал
II. Помещение за приготвяне на лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура
 1. Работно място за приготвяне на лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура (комплект)
 2. Стол
 3. Хавани с пестици
 4. Вазерийни стъкла
 5. Везни с необходимата точност
 6. Комплект грамове
 7. Лъжици метални; неметални
 8. Шпатули
 9. Ножица
 10. Нож
 11. Касероли
 12. Мензури (от 100 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml)
 13. Патени емайлирани с дръжка
 14. Стъклени съдове за съхранение на дефектурни разтвори
 15. Нагревателен уред
 16. Кофа с педал
 17. Водна баня
 18. Стерилизатор (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори)
 19. Автоклав (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори)
 20. Сушилен шкаф (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори)
III. Складово помещение
 1. Шкафове стелажни
 2. Рафтове стелажни
 3. Метална каса, неподвижно закрепена и свързана със сигнално-охранителна система, за съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (когато аптеката е получила разрешение за работа с тези вещества)
 4. Шкаф за съхранение на лекарствени продукти от приложение № 8 със секретно заключване
 5. Хладилник – с подходящ обем
 6. Работна маса (съобразно условията)
 7. Дървени палети (при необходимост)
 8. Метални палети (при необходимост)
 9. Количка (съобразно условията)
 10. Стълба (съобразно условията)
 11. Термометър във всички помещения, където се съхраняват лекарствени продукти
 12. Вентилатор или климатизатор – автономен (съобразно условията)
IV. Аптеката трябва да разполага със:
 1. Гардероб за облеклото на персонала (съобразно условията)
 2. Стенно огледало
 3. Шкаф или място за съхранение на перилни препарати, дезинфекционни материали и съоръжения за почистване
 4. Противопожарен инвентар съгласно противопожарните изисквания

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top