Ликвидация и заличаване на фирма

Какво представлява Ликвидация и заличаване на фирма:

С изключение на ЕТ всички други фирми (СД, ООД, ЕООД, АД, ЕАД ), преминават през 6 месечен период на ликвидация, за да се заличат от Търговския регистър. Ликвидацията започва с решение на Общото събрание за прекратяване на стопанска дейност на дружеството и назанчаването на ликвидатор. Шестмесечния период на ликвидацията е, за да се:

  • Приключат текущите сделки;
  • Да се осребри имуществото на дружеството;
  • Да се удовлетворят кредиторите;
  • Ако остане имущество да се разпредели между съдружниците;

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Подготвяме необходимите документи за започване процедурата по ликвидация;
  • Обявяваме поканата до кредиторите в Търговския регистър;
  • Заличаваме дружеството в Търговския регистър;
  • Срещу допълнително заплащане- назначаване на професионален ликвидатор (представител от нашата фирма)

 

След вписване на заличаването на дружеството от Търговския регистър, то престава да съществува като фирма със задължения към държавни институции, съконтрагенти, няма задължение да подава данъчни декларации, да изготвя финансови отчети, прекратяват се трудовите и осигурителни задължения.

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!    

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top