Кои туристически обекти, не подлежат на категоризиране?

туристически обекти Не подлежат на категоризиране по наредбата за категоризация:

  • заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях,
  • както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

За този вид туристически обекти се извършва само регистрация в Българска Агенция по безопасност на храните (БАБХ) – в териториалното звено по местонахождение на обекта, както и регистрация на работно време в съответната община (за общините, които го изискват).

Регистрацията в  БАБХ –  подаване на заявление по образец, заплащане на държавна такса и извършване на проверка на място от инспектор. При проверката се извършва оглед на помещението, както и преглед на разработената системата за самоконтрол и добри производствени и хигиенни практики.

За помещението трябва да има сключен договор с фирма за Дезинсекция Дезинфекция Дератизация, както и издадени и заверени лични здравни книжки на служителите в магазина и проведени изследвания и манту.

Всички останали туристически обекти, подлежат и на категоризация.

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да регистрирате Вашият търговски обект, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top