Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия?

търговия с тютюневиАко имате въпроси или желаете да Ви помогнем да получите удостоверение за търговия с тютюневи изделия, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

За търговията с тютюневи изделия трябва да се получи разрешение от съответната митническа служба, която се издава на фирмата на търговеца.  Издаването на разрешително е освободено от такса, също така няма месечна или годишна такса за поддържане на разрешителното.

Процедурата по издаването му е следната:
  • Подава се заявление по образец, в съответната митническа служба по регистрация на обекта
  • Към него се прилагат, всички от описаните  документи
  • При несъответствие или при липса на даден документ, се връчва искане за допълнително предоставяне на документи,  което трябва да бъде изпълнено в 7 дневен срок
  • След това се извършва  проверка на самия  обект
  • В 14 –дневен срок, след успешно преминатата проверка се издава самото разрешително, получава се отново от митническата служба. Копие от него задължително трябва да се съхранява в обекта.
  • Отпадна изискването търговеца да е задължително регистриран по ДДС, за да може да осъществява търговия с тютюневи изделия
Обекта трябва да отговаря на следните изисквания:
  • да не се намира в непосредствена близост до училища и/или детски градини
  • да разполага с касов апарат, свързан НАП
  • при промяна в основните обстоятелства на дружеството, трябва да се информира Агенция митници в 14 /дневен срок/ за съответната промяна. Това включва промяна на адрес, наименование на фирмата и управител. Ако не се спази този срок, търговецът подлежи на санкция в размер на 500 лв.
  • да е поставено на видно място табела оказваща “Тук не се продават цигари и алкохол на лица под 18 години”

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top