Как се регистрира дрогерия?

дрогерия

 

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да регистрирате Вашата дрогерия, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

В дрогериите могат да се продават:

 • лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание
 • медицински изделия
 • продукти и стоки със значение за здравето на човека:

а) хранителни добавки
б) храни със специално предназначение
в) козметични продукти
г) биоциди от група I „Дезинфектанти и общи биоциди“ и група III „Биоциди за борба с вредители“.

Дрогериите се регистрират към съответната Регионална здравна инспекция, към която принадлежат териториално. Държавната такса за регистрация е 200 лв.

Дрогерията задължително има външен надпис „Дрогерия“, изписан на бял фон с тъмни букви, поставен на видно място, с изглед към улицата.

В дрогерията имат право да работят само медицински специалисти („Медицински специалисти“ са лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевт)

Ръководителят на дрогерия трябва да е медицински специалист, който:

 • не е лишен от правото да упражнява професията си
 • не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления против личността
 • има най-малко една година стаж по специалността

В дрогериите се забранява:

 • продажбата на лекарствени продукти, медицински изделия и продукти и стоки със значение за здравето на човека извън помещенията, разрешени за ползване;
 • приготвянето на лекарствени продукти в дрогерията
 • продажбата и съхранението в дрогерията на продукти, извън посочените в по-горе
 • продажбата на лекарствени продукти с нарушена първична и/или вторична опаковка
 • тютюнопушенето
 • поставянето на продуктите и стоките  директно върху пода на помещенията

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top