Как да си отворя магазин?

отваряне на магазин Lead consult

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашият магазин, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

1. За помещението в което ще се осъществява търговска дейност, трябва да имате подписан договор за наем или документ за собственост.

2. Промяна в статута се извършва, когато помещението не е със статут търговски обект. Процеса за промяна на статута отнема няколко месеца – в зависимост от съответната община и документите с които разполагате или е необходимо да бъдат изготвени допълнително.

3. Юридическо лице – търговец (или ЕТ), което да осъществява търговската дейност

4. За магазините за хранителни стоки се извършва регистрация към Областна Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – по адрес на търговското помещение, не по адрес на регистрация на фирмата, която го стопанисва.

5. Трябва да имате разработена система за самоконтрол и за управление безопасността на храните.

7. Служителите в магазина и Управителя, трябва да имат лични здравни книжки заверени от съответната Районна Здравна Инспекция по адресна регистрация на служителя.

8. За служителите в магазина и управителя – трябва да са проведени прегледи от личния лекар и да е направено манту. Валидността на прегледите е една календарна година, преди изтичане на тази година, прегледите трябва да бъдат извършени отново.

9. Служителите в обекта, трябва да имат трудови договори и трудови книжки.

10. Необходимо е да имате касов апарат, с връзка към НАП и към него да са приложени Удостоверение (свидетелство за експлоатация) и попълнен паспорт. Оригиналите или копия от описаните документи, трябва да бъдат на разположение в магазина.

11. След регистрацията в ОДБХ, се извършва и регистрация в общината по местонахождения на обекта за работно време и време за зареждане. Това не се извършва във всички общини в България- за град София е задължителна.

12. Удостоверенията от ОДБХ и от общината или техния копия, трябва да са налични в магазина.

13. Акциз за търговия с алкохолни изделия не се издава.

14. Удостоверение за търговия с тютюневи изделия се извършва от съответната митническа служба по местонахождения на обекта. Копие или удостоверение от този документ, трябва да присъства в обекта.

15. Може да се извърши ДДС регистрация на търговеца- доброволна или при оборот от 50 000 лв за последните календарни дванадесет месеца. ДДС регистрацията вече не е задължителна за търговия с тютюневи изделия или алкохол

16. В помещението не може да се пуши и това трябва да е оказано с табела

17. Не се продават алкохолни и тютюневи изделия на лица, под 18 години- отново трябва да е оказано с табела.

18. Стилажите за продажба на тютюневи изделия, трябва да са отделени от останалите стоки и не трябва клиентите да имат свободен и пряк достъп до тези стилажи

19. Трябва да е оказано работното време на обекта, както и отговорник на обекта

20. Етикетите на стоките, трябва да отговорят на Наредбата за етикетиране на стоките- цените да са посочени в български лева, да е посочена вида и произхода на стоката, както и посочената цена за какво количество е.

21. Ако поставяте рекламна или указателна табела, тя трябва да е с разрешително от общината по местонахождение на обекта. Разрешителното се издава след предоставяне на проектна документация.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top