Как да си отворя кафене?

Как да отворя кафене

Какви са основните изисквания за отваряне на кафене? Какво трябва да знаем, преди да отворим кафене?

 

 

 1. Задължително, трябва да имате регистрирана фирма- ЕТ, ЕООД/ООД
 2. Задължително трябва да имате договор за наем или документ за собственост на помещението
 3. Регистрация по закона за ДДС
 4. Да закупите касов апарат, с връзка към НАП
 5. Да откриете фирмена банкова сметка – за некешови плащания
 6. При необходимост – промяна предназначение на помещение и издаване на документ за въвеждане в експлоатация
 7. Издаване на сертификат за противопожарна безопасност
 8. Сключване на договор със „Служба по трудова медицина” и извършване от тях на съответните задължителни замервания
 9. Издаване и заверка на личните здравни книжки на служителите в заведението и извършване на профилактичните задължителни прегледи и имунизации
 10. Назначаване на служителите на трудови договори и попълване на трудовите им книжки
 11. Извършване на Категоризация на заведението
 12. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за храните /ОДБХ/ – за обекти търгуващи с храни
 13. Издаване на Удостоверение за търговия с тютюневи изделия
 14. Регистрация на работно време на стационарен търговски обект към съответната община по местонахождение на обекта
 15. Сключване на договор с фирма за ДДД
 16. Сключване на договор за счетоводно обслужване
 17. Изготвяне на система за добри производствени и хигиени практики. Снабдяване с необходимите книги и дневници за самоконтрол и регулярното им попълване

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top